0 (800) 50-77-60* +380 (44) 239-35-20
Усі способи зв'язку
Аудит та контроль

Ревізійна комісія є органом Банку, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю. Діяльність Ревізійної комісії здійснюється в інтересах Банку і його акціонерів з метою мінімізації ризиків господарської діяльності та підвищення ефективності операцій Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

Ревізійна комісія в межах своїх повноважень взаємодіє з Спостережною радою, Правлінням і Службою внутрішнього аудиту. Ревізійна комісія взаємодіє із зовнішнім аудитором при проведенні ним перевірки та підготовки висновку за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Банку.

Зовнішній аудитор — професійна аудиторська організація, що залучається щорічно з метою проведення перевірки та підтвердження достовірності річної фінансової звітності VTB Bank. За результатами аудиторської перевірки зовнішній аудитор направляє висновок Спостережній раді Банку, а також представляє його на затвердження на річних Загальних зборах акціонерів Банку. Процедура призначення зовнішнього аудитора Банку включає в себе проведення конкурсу і затвердження запропонованої кандидатури на засіданні Спостережної ради Банку.

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується та підзвітна Спостережній раді.