0 (800) 50-77-60* +380 (44) 239-35-20
Усі способи зв'язку
Загальні збори акціонерів

Протоколи Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. У своїй діяльності Загальні збори акціонерів керуються законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», іншими законами та нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - законодавство України), Статутом Банку та  Положенням про Загальні збори акціонерів. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначається законодавством України та Статутом Банку.

Компетенція Загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться наступні питання:

Детальніше про Загальні збори акціонерів — за посиланням.

Положення про доступ акціонерів до документів.