0 (800) 50-77-60* +380 (44) 239-35-20
Усі способи зв'язку

Документи, необхідні для відкриття депозиту представництвом юридичної особи-нерезидента

 1. Опитувач* (бланк надається банком). Оригінал.

 2. Оригінали паспортів або документів, які їх замінюють, особи, яка відкриває і особи, уповноваженої розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком, а також представляти в Банку інтереси суб'єкта господарювання (отримання виписок, договорів, додаткових угод, листів і т.д.). 

 3. Оригінали ідентифікаційних номерів фізичних осіб-резидентів, які відкривають рахунок, і осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком, а також представляти в Банку інтереси суб'єкта господарювання (отримання виписок, договорів, додаткових угод, листів і т.д.).

 4. Виписка з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу управління іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, який відкриває вкладний (депозитний) рахунок, легалізована або завірена шляхом проставлення апостиля.** Надаються в копії, засвідченій нотаріально.

 5. Довіреність на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, легалізована або завірена шляхом проставлення апостіля.** Надаються в копії, засвідченій нотаріально.

 6. Документ, який підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої влади України, засвідчений нотаріально або органом, який видав документ.*** Надаються в копії, засвідченій нотаріально.

 7. Документ, який підтверджує постанову представництва юридичної особи - нерезидента, яка відповідно до законодавства України, зобов'язана сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), на облік відповідним органом державної податкової служби.**** Надаються в оригіналі для завірення підписом уповноваженого співробітника Банку, або в копії, засвідченій нотаріально або органом, який видав документ.

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке використовує найманий труд,***** додатково надає:

 1. Документ про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок у ВАТ ВТБ Банк. Надаються в копії (з відміткою Фонду) і завіряється підписом уповноваженого співробітника Банку.

Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, які дислокуються на території України і одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисом Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи - нерезидента), додатково надають:

 1. Дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації, як розпорядника бюджетних коштів, на відкриття рахунку флоту.

 2. Дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту.

* Для виконання вимог законів України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III, "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року N 249-IV, необхідно надавати інформацію про осіб, які є власниками (засновниками, акціонерами) юридичної особи, і фізичних осіб, які мають істотну частку в статутному капіталі цієї юридичної особи, прямо або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або правом голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи, або (незалежно від формального володіння) можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи. 

** Якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна (в т.ч. Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року). 

*** Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не надають. 

**** Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в договорі або в довідці довільної форми. Ця довідка повинна бути засвідчена підписом керівника і відтисненням печатки суб'єкта господарювання. 

***** Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в договорі або в довідці довільної форми. Ця довідка повинна бути засвідчена підписом керівника і відтисненням печатки суб'єкта господарювання.

Документи, необхідні для оформлення депозиту юридичним особам - нерезидентам - інвесторам

 1. Опитувач* (бланк надається банком). Оригінал.

 2. Оригінал паспорта або документа, який його замінює, особи, яка відкриває від імені нерезидента - інвестора вкладний (депозитний) рахунок.

 3. Оригінал ідентифікаційного номера фізичної особи-резидента, який відкриває від імені нерезидента - інвестора вкладний (депозитний) рахунок.

 4. Виписка з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу управління іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, легалізована або завірена шляхом проставлення апостиля**. Надається в копії, засвідченій нотаріально.

 5. Довіреність на ім'я особи, яка має право відкривати і розпоряджатися рахунком, легалізована або завірена шляхом проставлення апостиля**. Надається в копії, засвідченій нотаріально.

 6. Документ, який підтверджує постанову нерезидента-інвестора на облік відповідним органом державної податкової служби України, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції згідно Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Надаються в оригіналі для засвідчення підписом уповноваженого співробітника Банку, або в копії, засвідченій нотаріально або органом, який видав документ.

* Для виконання вимог законів України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III, "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року N 249-IV, необхідно надавати інформацію про осіб, які є власниками (засновниками, акціонерами) юридичної особи, і фізичних осіб, які мають істотну частку в статутному капіталі цієї юридичної особи, прямо або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, або правом голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи, або (незалежно від формального володіння) можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи. 

** Якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна (включаючи Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року).

Документи, необхідні для оформлення депозиту юридичним особам-резидентам*

 1. Опитувач** (бланк надається банком). Оригінал.

 2. Оригінали паспортів*** і завірені власником документа ксерокопії сторінок, які містять фотографії, прізвище і ім'я, інформацію про дату видачі і орган, що видав паспорт, інформацію про постійне місце проживання осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком і представляти в Банку інтереси суб'єкта господарювання (отримання виписок, договорів, додаткових договорів (угод), листів, і т.п.). 

 3. Оригінали і завірена власником документа ксерокопія ідентифікаційних номерів осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком і представляти в Банку інтереси суб'єкта господарювання (отримання виписок, договорів, додаткових договорів (угод), листів, і т.п.).

 4. Довіреність на осіб, які представляють в Банку інтереси суб'єкта господарювання (отримання виписок, договорів, додаткових договорів (угод), листів, і т.п.), якій надаються відповідні повноваження (оформлену належним чином).

 5. Установчий документ**** (статут / установчий договір / установчий акт / положення). Надається в копії, завіреній нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію.

 6. Свідоцтво про державну реєстрацію. Надається в оригіналі для завірення підписом уповноваженого працівника банку або в копії, завіреній нотаріально або органом, що видав документ.

 7. Довідка про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Надається в оригіналі для завірення підписом уповноваженого працівника банку або в копії, завіреній нотаріально або органом, що видав документ.

 8. Документ, який підтверджує постанову підприємства на податковий облік ( 4-ОПП). Надається в оригіналі для завірення підписом уповноваженого працівника банку або в копії, завіреній нотаріально або органом, що видав документ.

 9. Документ, який підтверджує постанову клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України. Надаються в копії і завіряється підписом уповноваженого працівника банку.

 10. Документи, які підтверджують повноваження осіб розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком (протокол / наказ / довіреність).

*Документи, надані для відкриття рахунків, які видані на території іноземної держави, повинні бути легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів повинні бути нотаріально завірені. У випадках, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах» №492 від 12.11.2003, при пред'явленні клієнтом оригіналів документів, наданих для відкриття рахунків, уповноваженому працівникові банку дозволяється завіряти підписом копії документів як такі, що відповідають оригіналу документа. 

**Для виконання вимог законів України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III, "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року N 249-IV, необхідно надавати інформацію про осіб, які є власниками (засновниками, акціонерами) юридичної особи і фізичних осіб, які мають істотну частку в статутному капіталі цієї юридичної особи, прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, або правом голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи, або (незалежно від формального володіння) можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи. 

***Або тимчасове посвідчення, що засвідчує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження. 

****Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, завіряння не вимагають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не надають.